Bents Visitkort <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"> Mit navn er <span itemprop="name">Bent O. jensen</span>. Her er min hjemmeside: <a href="http://bent.o.jensen.person.dk" itemprop="url">Bent Visitkort</a>. Jeg bor i <span itemprop="address" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Address"> <span itemprop="locality">København</span> <span itemprop="region">Danmark</span> </span> . </div> <body> <!-- BEGIN PERSON-BANNER 1.4 --> <center> <table> <tr> <td valign="top"><a href= "http://pi.dk/cgi-bin/ref.cgi?id=person.dk" target= "_top"><img src="http://www.pi.dk/pi60.gif" border= "0" width="60" height="60" alt="Pi" /></a></td> <td> <center> <a href= "http://pi.dk/cgi-bin/ref.cgi?id=bannerperson.dk" target="_blank"><img src= "http://www.person.dk/banner/www.dit-navn.dk.gif" alt="Klik for at bes&#248;ge vores annonc&#248;r" border="0" width="468" height="60" /></a> </center> </td> <td valign="center"><a href= "http://pi.dk/cgi-bin/ref.cgi?id=person.dk" target= "_top"><img src="http://www.pi.dk/pi60.gif" border= "0" width="60" height="60" alt="Pi" /></a></td> </tr> </table> </center><!-- END PERSON-BANNER 1.4 --> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script><script type="text/javascript"> //<![CDATA[ _uacct = "UA-341890-1"; urchinTracker(); //]]> </script> </body> My web 1.0 Til start - Bent O Jensen Bent.O.Jensen Visitkort Mobilsite Google+ Links Links Sydhavnen CV udskriv CV LinkedIn Nyheder RSS Kalender Google My Web 2.0 Mobiltlf. links mobil.dk